فیکساتور خارجی

مراقبت مناسب از یک استخوان شکسته بایستی به طوری انجام شود که هم درد را بهبود بخشیده و هم به اصلاح استخوان کمک کند.
تثبیت کننده خارجی وسیله ای است که در خارج از بدن استفاده می شود. این وسیله Fixation یا فیکساتور نام دارد که توسط پیچ یا پین متصل می شود.
فیکساتور خارجی یک درمان جراحی برای تنظیم استخوان های شکسته است که برای همترازی آنها نمی توان از قالب(گچ گیری) استفاده نمود.
نکته: شکستگی های دست و پا یکی از شایع ترین شکستگی های استخوان های بلند در بدن است که برای درمان این شکستگی ها روش های درمانی مختلفی پیشنهاد می‌شود که شامل جا اندازی و گچ گیری با استفاده از پلاک، نیل کانال استخوان و اکسترنال فیکساتور است. انتخاب نوع درمان پس از تحلیل فاکتورهای مورفولوژی شکستگی، مشخصات مکانیکی استخوان به خصوص وضعیت آسیب بافت نرم (پوست، عضله، عصب و عروق) و حال عمومی بیمار صورت می گیرد.

edgedoll.com

لطفا ایمیل خود را بررسی کنید.