تیغه های شیور و بر

تیغه های شیور و بر

این تیغه ها قابل استفاده با سیستم های شیور می باشند که درعین عملکرد مناسب، طراحی خیلی بزرگ و پیچیده ای ندارند و به سادگی به دستگاه شیور متصل می شوند و کار تراش بافت را انجام می دهد. مدل های مختلف این تیغه ها معمولاً برای انجام جراحی های شانه و زانو مورد استفاده قرار می گیرند. همه ی انواع تیغه های شیور و بر شرکت کیمیا طب مانا از عملکرد بالایی برخوردار بوده و دارای پوششی اختصاصی جهت کاهش اصطکاک می باشند. همچنین این تیغه ها از دقت و استحکام بالایی برخوردارند.

مناسب جهت استفاده در دستگاه شیور های:

STEMA, Linvatec/Concept, Arthrex, Atlantec und Friatec

مناسب جهت استفاده در دستگاه شیور های:

STEMA,Arthrex APS II

مناسب جهت استفاده در دستگاه شیور های:

Dyonics EP1

مناسب جهت استفاده در دستگاه شیور های:

Stryker SE-3,SE-4,SE-5

مناسب جهت استفاده در دستگاه شیور های:

Stryker Formula

مناسب جهت استفاده در دستگاه شیور های:

Aesculap

مناسب جهت استفاده در دستگاه شیور های:

Stryker Formula


لطفا ایمیل خود را بررسی کنید.