سوزن مینیسک

سوزن مینیسک

این سوزن ها جهت استفاده در جراحی های ترمیم مینیسک زانو از داخل به خارج و همراه با ست ترمیم مینیسک به کار گرفته می شوند. این سوزن ها از مواد زنگ نزن ساخته شده اند و به دلیل ضخامت بسیار کم، از  انعطاف پذیری مناسبی جهت عبور از ست برخوردارند. این در حالیست که این سوزن ها با توجه به فرآیند تولید منحصر به فردشان از استحکام زیادی نیز برخوردارند. همچنین در یک انتهای این سوزن یک روزنه چشمی جهت عبور ساده تر نخ بخیه تعبیه شده است.


لطفا ایمیل خود را بررسی کنید.