سیستم ایریگیشن

سیستم ایریگیشن

ست ایریگیشن آرتروسکوپی به منظور شستشوی با جریان بالای مایع در جراحی های آرتروسکوپی و به صورت کلی جهت ارتباط با کیسه های حاوی محلول های شستشو مورد استفاده قرار میگیرد.

تیوب های این ست به صورت 2 راه و 4راه موجود می باشد که می توان به صورت همزمان یا جداگانه و با استفاده از کلمپ ها از آن ها استفاده نمود. جهت افزایش جریان مایع، در طراحی شرکت کیمیا طب مانا از یک پمپ دستی بهره گرفته شده است که در مقایسه با نمونه های خارجی ، کاربری بسیار ساده ای را برای این تیوب ها در حین جراحی برای جراح فراهم می آورد. این تیوب ها همچنین قابل استفاده در جراحی های ارتوپدی و اورولوژی هستند.

پمپ ایریگیشن:

تیوب ایریگیشن:


لطفا ایمیل خود را بررسی کنید.