عبور دهنده نخ بخیه/Scorpion Needle

عبور دهنده نخ بخیه/Scorpion Needle

از این وسیله در جراحی آرتروسکوپی شانه برای ترمیم Rotator cuff  و  Labral استفاده می شود. این وسیله از نایتینول ساخته شده است و با اکثر ابزاهایی که برای عبور نخ بخیه در راستای ترمیم Rotator cuff  و  Labral استفاده می شوند، در تطابق است. بارگذاری نخ بخیه در این سوزن ها از جهات مختلف بالا و پایین و یا از اطراف بسیار آسان است.

این وسیله از ایمنی بالایی برخوردار است و کاربری ساده ای دارد.


لطفا ایمیل خود را بررسی کنید.