قلم کوتر

قلم کوتر

از کوتر جهت برش بافت در جراحی های فرکانس بالا که جریان متناوب با فرکانس بالا از بدن بیمار عبور می کند، استفاده می شود.  یک مزیت بسیار مهم تکنولوژی بکار رفته در این وسیله، این است که در درمان سرطان، می توان از این وسیله برای بستن عرقو خونی باقت هموستاز شده استفاده کرد.


لطفا ایمیل خود را بررسی کنید.