پایه سرم

پایه سرم

قابلیت های ویژه این پایه سرم عبارتند از:

  • بدنه فلزی با پوشش رنگ کوره
  • امکان افزایش ارتفاع تا 5متر
  • جایگزین مناسب برای دستگاه پمپ ایریگیشن آرتروسکوپی که باعث کاهش چشمگیری در هزینه ها می شود.
  • استفاده از ضامن در طراحی قسمت بالابرنده
  • دارا بودن دسته چرخاننده جهت افزایش ارتفاع ستون که منجر به سهولت کاربری می گردد.

متعلقات قابل سفارش: تیوب ایریگیشن


لطفا ایمیل خود را بررسی کنید.