کانکشن تخت آرتروسکوپی شانه

کانکشن تخت آرتروسکوپی شانه
  • قابل اتصال به تخت جراحی اتاق عمل و ایجاد پوزیشن مناسب برای اعمال جراحی شانه
  • قابل تنظیم با زوایای مختلف

افزایش ایمنی بیمار با استفاده از 3 عدد محافظ چرمی در قسمت پیشانی، چانه و قسمت تنه


لطفا ایمیل خود را بررسی کنید.