کمربند محافظ بیمار

کمربند محافظ بیمار
  • جهت حفاظت و مراقبت بیمار
  • در دو نوع چرمی و پارچه­ای

لطفا ایمیل خود را بررسی کنید.